O Nas

Spółka 4Groups sp. z o.o. powstała w 2012 roku jako zespół doświadczonych biegłych rewidentów i informatyków, którzy postawili sobie za cel stworzenie rozwiązań zaawansowanych informatycznie wspomagających decyzje biznesowe w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Mamy bogate doświadczenie zdobyte w dużych firmach audytorskich, a także współpracujemy z grupami kapitałowymi notowanymi na GPW.


Stworzyliśmy system do sporządzania konsolidacji finansowej w grupach kapitałowych (więcej informacji www.4groups.pl). Obecnie prezentujemy Państwu stworzony przez nas system do wycen metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

O Nas

Wycena wg metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - discounted cash flows) ma coraz większe zastosowanie jako obligatoryjna procedura księgowa związana z wyceną aktywów oraz w analizach finansowych, czy w projektach inwestycyjnych.

Bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego i narzędziowego, wycena DCF jest zadaniem trudnym, dlatego jej wykonanie jest najczęściej zlecane zewnętrznym firmom doradczym. Wynika to nie tylko ze skomplikowanej metodologii, znajomości uwarunkowań i perspektyw branży, czy zjawisk makroekonomicznych, ale również z wymogu niezależnej oceny. Wiąże się to z wysokimi kosztami i długim czasem oczekiwania na raport z wyceny.

Dzięki naszemu nowatorskiemu systemowi otrzymają Państwo ten sam produkt, spełniający kryterium opinii niezależnego eksperta, lecz bez jakiegokolwiek oczekiwania i za niewspółmiernie niższą cenę zamów.

Nasza aplikacja działa w ten sposób, że po wprowadzeniu przez użytkownika informacji o przedmiocie wyceny i kilku kluczowych danych z prognozy, za jednym kliknięciem otrzymać można wynik oraz gotowy raport z wyceny sygnowany podpisem biegłego rewidenta. Użytkownik korzystając z aplikacji ma możliwość elastycznego definiowania wybranych parametrów wyceny co umożliwia przeliczanie na bieżąco wyniku i tworzenie kolejnych wariantów wyceny, uzależnionych od danych prognozy i jej okresu, zakładanej stopy wzrostu przepływów po okresie prognozy itd. Dla subskrybentów aplikacji udostępniamy dodatkowo usługę hot-line (telefon, mail), w ramach której odpowiadamy na wszelkie pytania, w tym od Państwa audytorów, dyskutujemy też o wynikach wycen, doradzamy ewentualne korekty w założeniach i prognozach, czy też uzgadniamy indywidualnie szersze zakresy wsparcia. Zachęcamy do zarejestrowania się i przetestowania aplikacji w wersji demonstracyjnej.

Warto zaznaczyć, że licencja jest ograniczona wyłącznie czasowo, dzięki czemu pozwala na wykonanie dowolnej ilości wycen i ich wariantów, szczegóły: Licencjonowanie [link do zasad licencjonowania].

  • Korzyści:
  • - oszczędność czasu
  • - minimalizacja kosztów
  • - wiele zastosowań
  • - profesjonalne wsparcie

Nasza aplikacja pozwala nie tylko sporządzać dowolne wyceny DCF, ale również wyceny wartości godziwej zgodne z wymogami MSSF nr 13 oraz raporty z testów na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR nr 36 oraz KSR nr 4.
Dzięki naszej aplikacji, wybierając którekolwiek z zastosowań wyceny DCF, mają Państwo możliwość wygenerowania gotowego raportu w PDF autoryzowanego przez biegłego rewidenta spełniającego wymogi niezależnej opinii eksperckiej.

Wycena wartości rynkowej wg metodologii DCF [dowolny cel]

Test na utratę wartości aktywów [zgodny z MSR 36]

Wycena wartości godziwej wg metodologii DCF [zgodny z MSSF 13]

Wycena DCF (ang. discounted cash flows) czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków jak również przez same jednostki w celu ustalenia tzw. wartości wewnętrznej i oszacowania ewentualnej utraty wartości.

Metoda DCF określa obecną wartość spółki/wartość firmy opierając się na prognozach, ile gotówki spółka jest w stanie wytworzyć w przyszłości. Aby uzyskać obecną wartość konieczne jest zaprognozowanie i zdyskontowanie przyszłych przepływów spółki, czyli określenie ich obecnej wartości. Wynika to z faktu, że pieniądze otrzymane obecnie są więcej warte niż otrzymane w przyszłości.

Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF podzieliliśmy ją na następujące etapy:

1. Określenie okresu prognozy.
2. Ustalenie prognozowanej stopy wzrostu przychodów.
3. Wyliczenie przepływów pieniężnych.
4. Zdyskontowanie przepływów pieniężnych stopą WACC.
5. Wyliczenie wartości rezydualnej spółki.
6. Obliczenie całkowitej wartości spółki.

Określenie okresu prognozy

Ustalenie stopy wzrostu przychodów

Wyliczenie przepływów pieniężnych

Obliczenie WACC

Koszt kapitału własnego

Koszt kapitału obcego (Rd)

Wartość rezydualna spółki

O Nas
W momencie zamówienia pełnej wersji, zostanie wygenerowana faktura pro forma oraz wysłana w wiadomości e-mail. Konto zostanie aktywowane po zaksięgowaniu płatności, o czym poinformujemy osobną wiadomością e-mail.
O Nas
O Nas

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij